Názov: Pre a postpartálne obdobie dojníc - zdravie a choroby.
Zápis: KOVÁČ, Gabriel - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - PETROVIČ, Vladimír. Pre a postpartálne obdobie dojníc - zdravie a choroby. Rec. Ondrej Debrecéni, František Novotný. 1. vyd. Kišiňov : Eliva Press, 2023. ISBN 978-99949-8-615-6, 118 s. [6 AH]
Rok vydania: 2023
Kategória: O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: KNP - knižná publikácia
Autori:KOVÁČ Gabriel50 %
ZIGO František17 %
FARKAŠOVÁ Zuzana17 %
PETROVIČ Vladimír16 %
Recenzenti: Ondrej Debrecéni, František Novotný.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: Eliva Press
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Kišiňov
Krajina vydania: Moldavsko
ISBN:978-99949-8-615-6
Rozsah: 118 s. [6 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content