Názov: Humic substances as a versatile intermediary.
Zápis: HRICIKOVÁ, Simona - KOŽÁROVÁ, Ivona - HUDÁKOVÁ, Nikola - REITZNEROVÁ, Anna - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Humic substances as a versatile intermediary. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 4 (2023), art. no. 858, p. [1-25]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
Rok vydania: 2023
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:HRICIKOVÁ Simona40 %
KOŽÁROVÁ Ivona35 %
HUDÁKOVÁ Nikola10 %
REITZNEROVÁ Anna5 %
NAGY Jozef5 %
MARCINČÁK Slavomír5 %
Vydanie: Life
Vol. 13, no. 4 (2023), art. no. 858, p. [1-25]
Krajina vydania: Švajčiarsko
ISSN:2075-1729
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Scientometria: 2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q
Jazyk: anglický
URL: https://www.mdpi.com/2075-1729/13/4/858
Skip to content