Názov: Comparison of the effectiveness of different procedures in cleaning cows' udders and teat cups.
Zápis: ZIGO, František - BOLGER, Dylan Kevin - VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - ZAHUMENSKÁ, Jana. Comparison of the effectiveness of different procedures in cleaning cows' udders and teat cups. In: World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. 2023. ISSN 2278-4357, Vol. 12, no. 9 (2023), p. 171-177.
Rok vydania: 2023
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:ZIGO František35 %
BOLGER Dylan Kevin5 %
VARGOVÁ Mária20 %
VESZELITS LAKTIČOVÁ Katarína20 %
ZAHUMENSKÁ Jana20 %
Vydanie: World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences
Vol. 12, no. 9 (2023), p. 171-177
Krajina vydania: Bulharsko
ISSN:2278-4357
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
URL: https://storage.googleapis.com/journal-uploads/wjpps/article_issue/1693391043.pdf
Skip to content