Rok Kategória
Publikácia
2014 GII LUPTÁKOVÁ, Oľga. 9. celoslovenský reprezentačný veterinársky ples 2014. In: Slovenský veterinársky časopis. 2014. ISSN 1335-0099, Roč. 39, č. 1-2 (2014), s. 54.
2014 GII KOVÁČ, Gabriel. Spomienka na prof. MVDr. Leopolda Vrzgulu, DrSc.. In: Slovenský veterinársky časopis. 2014. ISSN 1335-0099, Roč. 39, č. 1-2 (2014), s. 102.
2014 GII REICHEL, Peter. Odišiel vzácny človek. Prof. MVDr. Pavol Bartko, DrSc.. In: Slovenský veterinársky časopis. 2014. ISSN 1335-0099, Roč. 39, č. 3-4 (2014), s. 206.
2014 GII KOVÁČ, Gabriel. 14. Stredoeuropský buiatrický kongres. In: Infovet. 2014. ISSN 1335-1907, Roč. 21, č. 4 (2014), s. 184.
2014 GII KOVÁČ, Gabriel. 23. Kongres Medzinárodnej asociácie pre ošípané (IPVS). In: Infovet. 2014. ISSN 1335-1907, Roč. 21, č. 5 (2014), s. 221-224.
Počet záznamov v databáze: 5
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content