Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
2/0044/18 2018 2021 Vysokoenergetické mletie pre syntézu nanomateriálov bioprístupom a vybrané environmentálne aplikácie VEGA Salayová Aneta
1/0060/18 2018 2020 Vplyv elektromagnetickej radiácie počas prenatálneho vývoja potkanov na niektoré tkanivá a orgány z morfologického aspektu VEGA Cigánková Viera
EAFP Grant 2018 2019 Virtuálny atlas prírodných liečiv Iné Kurhajec Slavomír
APVV-17-0017 2018 2022 Toxikologické účinky hadích jedov vybraných druhov APVV Legáth Jaroslav
1/0382/18 2018 2020 Štúdium vplyvu metabolického syndrómu na reprodukčné procesy u kobýl VEGA Novotný František
04/2018 2018 2019 Štúdium anaplazmózy v chovoch koní vo vybratých lokalitách na Slovensku IGA Drážovská Monika
765423-MANNA-H2020-MSCA-ITN-2017 2018 2022 Spojené štúdium doktorandov v molekulárnej výžive zvierat H2020 Bhide Mangesh Ramesh
07/2018 2018 2019 Sledovanie letality a morfologických odchýlok u Artemia franciscana pôsobením pesticídu imidakloprid IGA Špalková Michaela
1/0112/18 2018 2020 Sledovanie imunologických vlastností nových potenciálnych probiotických laktobacilov v in vitro a in vivo podmienkach pri infekcii Campylobacter jejuni u kurčiat VEGA Karaffová Viera
CA18105 2018 2022 Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS) COST Popelka Peter
Počet záznamov v databáze: 27
Strana 1 z 3
Skip to content