Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
012UVLF-4/2018 2018 2020 "Biofyzikálne metódy v medicíne" – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
VEGA 1/0398/18 2018 2022 Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a diagnostike ochorení zvierat VEGA Pošivák Ján
1/0398/18 2018 2021 Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a diagnostike ochorení zvierat VEGA Nagy Oskar
1/0439/18 2018 2021 Analýza efektu povrchového antigénu (doména III proteínu E) vybraných flavivírusov na bunky neurovaskulárnej jednotky a syntéza inhibičného peptidu voči doméne III ako potencionálnej terapeutickej látky VEGA Bhide Katarína
1/0479/18 2018 2021 Analýza procesu starnutia sietnice u psov VEGA Trbolová Alexandra
012UVLF-4/2018 2018 2020 Biofyzikálne metódy v medicíne – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
19314410-2018 2018 2018 Etiológia a rezistencia bakteriálnych patogénov vyvolávajúcich mastitídy dojníc a oviec v chovoch lokalizovaných na Slovensku EFSA Zigo František
1/0084/18 2018 2021 Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí. VEGA Weissová Tatiana
APVV-17-0110 2018 2021 Injektovateľné hybridné kompozitné biocementy APVV Danko Ján
2018-904 2018 2019 Inovácia výučby farmakológie využitím e- learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácieInovácia výučby farmakológie využitím e- learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie Iné Takáč Peter
Počet záznamov v databáze: 27
Strana 1 z 3
Skip to content