Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-22-0457 2023 2027 Bezantibiotické prístupy kontroly mastitíd dojníc so zvýšením hygieny prostredia na produkčných farmách APVV Zigo František
KEGA:008UVLF-4/2023 2023 2025 Inovácia a modernizácia praktickej výučby predmetov genetika a klinická genetika za účelom zvýšenia kvality vzdelávania študentov KEGA Galdíková Martina
1/0126/23 2023 2026 Antiproliferatívne komplexy s objemnými N- a O-donorovými aromatickými ligandami VEGA Váhovská Lucia
1/0236/23 2023 2026 Biomarkery kanínnych nádorov mliečnej žľazy: intracelulárne, voľné a exozomálne mikroRNA VEGA Petroušková Patrícia
1/0161/23 2023 2026 Diverzita a molekulová analýza Nosema spp. u včelstiev na Slovensku v súvislosti s výskytom reziduí pesticídov v prostredí VEGA Valenčáková Alexandra
1/0161/23 2023 2026 Diverzita a molekulová analýza Nosema spp. u včelstiev na Slovensku v súvislosti s výskytom rezíduí pesticídov v prostredí VEGA Valenčáková Alexandra
004UVLF-4/2023 2023 2025 Implementácia alternatívnych modelových organizmov a metód v rámci vysokoškolského vzdelávania KEGA Luptáková Lenka
015UVLF-4/2023 2023 2025 Inovatívne metódy prípravy anatomických preparátov vo veterinárskej medicíne KEGA Krešáková Lenka
1/0237/23 2023 2026 Kondiciované médium mezenchýmových kmeňových buniek tukového tkaniva a amniónových obalov: inovatívna terapia chronických rán VEGA Humeník Filip
1/0237/23 2023 2026 Kondiciované médium mezenchýmových kmeňových buniek tukového tkaniva a amniónových obalov: inovatívna terapia chronických rán VEGA Humeník Filip
Počet záznamov v databáze: 16
Strana 1 z 2
Skip to content