Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
09/2017 2017 2018 Detekcia poškodení DNA lymfocytov po expozícii pesticídmi. IGA Galdíková Martina
013UVLF-4/2017 2017 2019 Aplikácia progresívnych zobrazovacích technológií do edukačného procesu anatómie pre zvýšenie efektivity výuky a podporu integrácie s praxou KEGA Krešáková Lenka
05/2017 2017 2018 Biochemický profil moču pri nádorových ochoreniach s potenciálom diagnostického využitia v praxi IGA Očenáš Peter
002UVLF-4/2017 2017 2019 BVDV ozdravovacie programy u hovädzieho dobytka: Transfer poznatkov na osi prax - výučba - prax KEGA Vilček Štefan
APVV-16-0176 2017 2021 Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb. APVV Gancarčíková Soňa
1/0633/17 2017 2019 Exopolysacharidy  Lactobacillus reuteri: štúdium ich imunomodulačného účinku na intestinálne epitelové bunky prasiat (IPEC-1) po čelenži s enterotoxigénnymi E. coli VEGA Tkáčiková Ľudmila
IGA 1/2017 2017 2018 Identifikácia toxinogénnych druhov mikromycét izolovaných z vajec IGA Regecová Ivana
1/0658/17 2017 2020 Komplexný pohľad na vplyv prídavných látok na organizmus zvierat VEGA Faixová Zita
1/0918/17 2017 2019 Ktoré faktory sú významné pri tvorbe klonov a úloha parazito-hostiteľských vzťahov a rozdelenia niky v tomto procese VEGA
008UVLF-4/2017 2017 2019 Modernizácia a zatraktívnenie procesu výučby analytických disciplín v študijnom programe farmácia KEGA Šuleková Monika
Počet záznamov v databáze: 25
Strana 1 z 3
Skip to content