Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0176/16 2016 2018 Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov VEGA Dianovský, prof. MVDr., PhD. Ján
13/2016 2016 2018 Antioxidačná a antibakteriálna aktivita strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov IGA Salayová Aneta
1/0103/16 2016 2018 Brasinín a jeho deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá VEGA Pirník Zdenko
013UVLF-4/2016 2016 2018 Budovanie zbierok liečivých rastlín pre edukačné účely predmetov farmaceutická botanika, produkcia liečivých rastlín a farmakognózia KEGA Eftimová Jarmila
1/0046/16 2016 2018 CAM-alternatívny zvierací model pre štúdium biomateriálov VEGA Petrovová Eva
21/GSD/2016 2016 2017 Chalkóny inhibujúce signálnu dráhu NF-κB ako potenciálne protinádorové liečivá Iné Takáč Peter
APVV-15-0134 2016 2019 Genetická diverzita vybraných medicínsky dôležitých nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonóznym potenciálom." APVV Valenčáková Alexandra
01/2016 2016 2017 Genotypizácia Giardia duodenalis ľudí a zvierat IGA Štrkolcová Gabriela
008UVLF-4/2016 2016 2018 Implementácia interaktívneho vzdelávania v praktickej výučbe anatómie v študijnom programe farmácia KEGA Vdoviaková Katarína
APVV-15-0520 2016 2020 Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv APVV Hudák Alexander
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 1 z 4
Skip to content