Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0358/16 2016 2018 Modulácia črevnej mikrobiocenózy a imunitnej odpovede včiel medonosných pomocou probiotických laktobacilov v novej aplikačnej forme VEGA Mudroňová Dagmar
15/2016 2016 2017 Modulácia reprodukčných schopností prasiat pomocou ľanového semena a zdraviu prospešných mikroorganizmov IGA Andrejčáková Zuzana
1/0018/16 2016 2019 Molekulové mechanizmy antiproliferatívneho účinku chalkónov u nádorov mliečnej žľazy: in vitro štúdia VEGA Takáč Peter
1/0858/16 2016 2018 Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera) VEGA Legáth Jaroslav
1/0929/16 2016 2018 Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna. (atRAM@Nt) VEGA Strejčková Alena
1/0929/16 2016 2018 Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna. (atRAM@Nt) VEGA Strejčková Alena
1/0785/16 2016 2018 Nutričný vplyv na reguláciu množstva a zložiek mlieka u dojníc VEGA Maskaľová Iveta
1/0562/16 2016 2018 Ovplyvňovanie  imunitného systému sliznice čreva  kurčiat infikovaných Campylobacter spp. VEGA Levkut Mikuláš
1/0061/16 2016 2018 Porovnanie genetickej variability environmentálnych a klinických vzoriek vybraných oportúnnych medicínsky významných parazitóz VEGA Luptáková Lenka
1/0510/16 2016 2018 Prevencia a tlmenia mastitíd prežúvavcov vyvolaných baktériami Streptococcus spp. a Staphylococcus spp. a štúdium  ich diagnosticky významných vlastností VEGA Vasiľ Milan
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 2 z 4
Skip to content