Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
2/0120/16 2016 2018 Voľne žijúce prežúvavce ako potenciálny rizikový faktor prenosu rezistentných parazitov medzi chovmi malých prežúvavcov VEGA Molnár Ladislav
1/0705/16 2016 2018 Vplyv mikroskopických vláknitých húb a ich sekundárnych metabolitov na kvalitu a bezpečnosť vajec VEGA Jevinová Pavlina
003UVLF-4/2016 2016 2018 Základy ekológie a aplikovaná ekológia pre študentov UVLF KEGA Hromada Rudolf
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 4 z 4
Skip to content