Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0107/21 2021 2023 Aktivita svalových myogénnych kmeňových buniek a mikroflóra črevného traktu u hydiny VEGA Levkut Martin
1/0014/21 2021 2023 Anomálie intrakraniálnych žilových splavov u psov a ich klinický význam VEGA Šulla Igor
1/0156/21 2021 2024 Aplikácia viacnásobnej faktorovej analýzy na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vyrobeného vína pre dosiahnutie zníženia obsahu biogénnych amínov VEGA Semjon Boris
007UVLF-4/2021 2021 2023 Bioinformatické a molekulovobiologické nástroje pri štúdiu faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov KEGA Pilipčinec Emil
APVV-20-0099 2021 2024 Biologicky aktívne látky trúdieho plodu na podporu metabolických procesov a imunitnej odozvy zvierat APVV Levkut Mikuláš
APVV-20-0073 2021 2025 Chorioalantoická membrána - in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov APVV Petrovová Eva
APVV-20-0278 2021 2024 Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv APVV Kožár Martin
2020-1-SK01-KA203-078333 2021 2023 ERASMUS+ 2020-1- SK01-KA203-078333_FOODINOVO Erasmus+ Marcinčák Slavomír
1/0015/21 2021 2024 Gnotobiotické laboratórne zvieratá asociované s humánnou mikrobiotou v štúdiu prevencie a terapie črevných zápalových chorôb (IBD). VEGA Gancarčíková Soňa
009UVLF-4/2021 2021 2023 Inovácia a implementácia nových poznatkov vedeckého výskumu a chovateľskej praxe na skvalitnenie výučby zahraničných študentov v predmete Zootechnika KEGA Farkašová Zuzana
Počet záznamov v databáze: 28
Strana 1 z 3
Skip to content