Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
011UVLF-4/2020 2020 2022 Analýza vplyvu výživy na produkciu, úroveň metabolickej a ekologickej záťaže v chove dojníc – aplikácia poznatkov pre diagnostiku a vzdelávanie KEGA Maskaľová Iveta
001UVLF-4/2020 2020 2022 Applied Ecology for University Students KEGA Sasáková Naďa
001UVLF-4/2020 2020 2022 Applied Ecology for University Students KEGA Sasáková Naďa
1/0314/20 2020 2023 Bielkoviny krvného séra ako významné biomarkery v diagnostike zdravotného stavu zvierat VEGA Tóthová Csilla
APVV-19-0462 2020 2024 Diagnostika, etiológia, terapia a prevencia digitálnej dermatitídy hovädzieho dobytka a jej vplyv na zdravie a welfare APVV Mudroň Pavol
1/0557/20 2020 2022 Doba života singletového kyslíka v bunkách: cesta k zvýšenej efektívnosti fotodynamickej terapie nádorových ochorení VEGA Strejčková Alena
1/0364/20 2020 2022 Ekologická nika nepôvodných druhov rýb z hľadiska dynamického procesu invázie a naturalizácie VEGA
012UVLF-4/2020 2020 2022 Implementácia moderných a inovatívnych technológií do vyučovacieho procesu fyziológie KEGA Ondrašovičová Silvia
017UVLF-4/2020 2020 2022 Implementácia nových metód výchovy a výcviku pracovných a spoločenských psov v procese vzdelávania študentov a príprava výučbového materiálu pre potreby študijných predmetov "Výkon a výcvik pracovných a ostatných psov“, „Asistenčné psy“ a  "Kynológia". KEGA Čurlík Ján
006UVLF-4/2020 2020 2022 Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby a skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v technológiách chovu hospodárskych zvierat predmetu Zootechnika KEGA Zigo František
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 1 z 4
Skip to content