Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
SK06-IV-02012/2015 2015 2015 Enhancement of cooperation between UVLF and UiN. Activity c) Development of an innovative teaching method. Riešitelia za ÚBF: Jana Staničová Staničová Jana
2/0125/15 2015 2017 Analýza post-traumatických zápalových a regeneračných procesov pozdĺž rostro-kaudálnej osi miechy po podaní mezenchýmových kmeňových buniek: imunohistochemická a neuroproteomická štúdia VEGA Čížek Milan
APVV-14-0397 2015 2019 Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny APVV Marcinčák Slavomír
011UVLF-4/2015 2015 2017 Bezpečnosť potravín-študijný materiál a didaktické pomôcky pre spoločný študijný program KEGA Nagy Jozef
1/0455/15 2015 2017 Cirkulácia oportúnnych parazitárnych infekcií zvierat a ľudí VEGA qa-admin
008UVLF-4/2015 2015 2017 Implementácia nových trendov výskumu do metód vzdelávania študentov veterinárskeho lekárstva v predmete Poruchy správania domových zvierat KEGA Kottferová Jana
1/0483/15 2015 2017 In vitro imunologická selekcia probiotických bakteriálnych kmeňov pre ich využitie v prevencii črevných infekčných ochorení VEGA Levkutová Mária
1/0261/15 2015 2018 Mapovanie epitopov povrchových proteínov borélií pre účely vývoja Multiple antigenic peptide vakcíny proti Lymskej borelióze VEGA qa-admin
EHP:SK06-II-01-003 2015 2016 Mobilitný projekt medzi vysokými školami Iné Faixová Zita
006UVLF-4/2015 2015 2017 Moderná forma výučby a inovácia študijného predmetu základy fyziológie pre kynológov KEGA Ondrašovičová Silvia
Počet záznamov v databáze: 34
Strana 1 z 4
Skip to content