Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
PPI/APM/2018/1/00010/U/001 2018 2022 Kultúrne dedičstvo malých regiónov NAWA Marcinčák Slavomír
1/0241/18 2018 2021 Kuracie embryo ako efektívny zvierací model v testovaní toxikologických účinkov hadieho jedu VEGA Petrilla Vladimír
009UVLF-4/2018 2018 2020 Modernizácia technického vybavenia parazitologického laboratória a tvorba študijných trvalých preparátov a materiálov pre e-learning KEGA Halán Miloš
1/0536/18 2018 2021 Nové aspekty cirkulácie črevných parazitárnych infekcií zvierat a ľudí VEGA Štrkolcová Gabriela
06/2018 2018 2019 Ovplyvnenie regeneračnej kapacity nervového tkaniva v in vitro podmienkach prostredníctvom produktov dospelých kmeňových buniek IGA Humeník Filip
004UVLF-4/2018 2018 2020 Príprava učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe histológie a embryológie v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Almášiová Viera
APVV-17-0372 2018 2022 Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov APVV Peťko Branislav
CA18105 2018 2022 Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS) COST Popelka Peter
1/0112/18 2018 2020 Sledovanie imunologických vlastností nových potenciálnych probiotických laktobacilov v in vitro a in vivo podmienkach pri infekcii Campylobacter jejuni u kurčiat VEGA Karaffová Viera
07/2018 2018 2019 Sledovanie letality a morfologických odchýlok u Artemia franciscana pôsobením pesticídu imidakloprid IGA Špalková Michaela
Počet záznamov v databáze: 27
Strana 2 z 3
Skip to content