Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
765423-MANNA-H2020-MSCA-ITN-2017 2018 2022 Spojené štúdium doktorandov v molekulárnej výžive zvierat H2020 Bhide Mangesh Ramesh
APVV-17-0372 2018 2022 Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov APVV Peťko Branislav
CA18105 2018 2022 Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS) COST Popelka Peter
VEGA 1/0398/18 2018 2022 Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a diagnostike ochorení zvierat VEGA Pošivák Ján
APVV-17-0017 2018 2022 Toxikologické účinky hadích jedov vybraných druhov APVV Legáth Jaroslav
PPI/APM/2018/1/00010/U/001 2018 2022 Kultúrne dedičstvo malých regiónov NAWA Marcinčák Slavomír
1/0439/18 2018 2021 Analýza efektu povrchového antigénu (doména III proteínu E) vybraných flavivírusov na bunky neurovaskulárnej jednotky a syntéza inhibičného peptidu voči doméne III ako potencionálnej terapeutickej látky VEGA Bhide Katarína
1/0398/18 2018 2021 Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a diagnostike ochorení zvierat VEGA Nagy Oskar
1/0241/18 2018 2021 Kuracie embryo ako efektívny zvierací model v testovaní toxikologických účinkov hadieho jedu VEGA Petrilla Vladimír
2/0044/18 2018 2021 Vysokoenergetické mletie pre syntézu nanomateriálov bioprístupom a vybrané environmentálne aplikácie VEGA Salayová Aneta
Počet záznamov v databáze: 27
Strana 1 z 3
Skip to content