Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
004UVLF-4/2018 2018 2020 Príprava učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe histológie a embryológie v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Almášiová Viera
012UVLF-4/2018 2018 2020 Biofyzikálne metódy v medicíne – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
009UVLF-4/2018 2018 2020 Modernizácia technického vybavenia parazitologického laboratória a tvorba študijných trvalých preparátov a materiálov pre e-learning KEGA Halán Miloš
012UVLF-4/2018 2018 2020 "Biofyzikálne metódy v medicíne" – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
Počet záznamov v databáze: 4
Strana 1 z 1
Skip to content