Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
310041N248 2019 2020 Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 36 ŠF EÚ Schréter Róbert
310040N249 2019 2020 Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 35 ŠF EÚ Schréter Róbert
09I03-03-V02-00012 2023 2026 Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) - UVLF ŠF EÚ Čížková Daša
26220220032 2010 2012 Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív ŠF EÚ Danko Ján
313011V455 2019 2023 Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED) ŠF EÚ Pistl Juraj
313011V336 2019 2023 Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood ŠF EÚ Marcinčák Slavomír
26220120066 2010 2013 Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií ŠF EÚ Danko Ján
Počet záznamov v databáze: 7
Strana 1 z 1
Skip to content