Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu kynológia       Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 6.
Štandardná dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia externá forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia prvý
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul Bc.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 57     Ženy: 49     Muži: 8

1. ročník (21)
2. ročník (15)
3. ročník (14)
4. ročník (7)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 55
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 2
Počet domácich študentov: 55
Počet zahraničných študentov: 2
Podiel domácich študentov: 96.49 %
Podiel zahraničných študentov: 3.51 %

Národnosť študentov

Slovensko - 55
Česká republika - 1
Ukrajina - 1

Mapa

 zahraniční študenti    slovenskí študenti
Skip to content