Študijný program:     

Informácie o študijnom programe v akademickom roku
  
Názov študijného programu kynológia
Názov študijného odboru 44. - veterinárske lekárstvo
Forma štúdia externá forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia prvý
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul Bc.
Typ štúdia jednoodborové štúdium
Kód PortálVŠ
Osoba zodpovedná za študijný program
Učitelia profilových predmetov
Študijná časť
Minimálny počet kreditov získaných za všetky predmety: 166
Minimálny počet kreditov získaných za povinné predmety: 160
Povinné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityRozsahUkončenie Vyučujúci
Blok - 1. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 46
1ZS62P + 2CZS
1ZS02P + 2CZ
1ZS62P + 2CZS
1ZS41P + 2CZS
1ZS02P + 2CZ
1ZS22CZS
1LS112P + 2CZS
1LS122P + 2CZS
1LS02P + 2CZ
1LS51P + 2CZS
Blok - 2. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 45
2ZS31P + 2CZS
2ZS42P + 2CZS
2ZS82P + 2CZS
2ZS42P + 2CZS
2LS72P + 3CZS
2LS72P + 3CZS
2LS62P + 3CZS
2LS680sCZ
Blok - 3. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 44
3ZS42P + 2CZS
3ZS42P + 2CZS
3ZS52P + 3CZS
3ZS72P + 3CZS
3LS42P + 2CZS
3LS52P + 2CZS
3LS42P + 2CZS
3LS32CZ
3LS460sCZ
3LS480sCZ
Blok - 4. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 25
4ZS21P + 2CZS
4ZS72P + 3CZS
4ZS01P + 1CZ
4ZS32CZ
4ZS220sCZ
4LS62P + 2CZS
4LS360sCZ
4LS240sCZ
Povinne voliteľné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityRozsahUkončenie Vyučujúci
Blok - 1. rok štúdia
1ZS22CZS
1ZS22CZS
1LS22CZS
Blok - 2. rok štúdia
2ZS22CZS
2LS21P + 1CZS
Blok - 3. rok štúdia
3ZS02P + 3CZ
3LS22CZ
3LS22P + 4CZS
Blok - 4. rok štúdia
4ZS22CZ
4LS22CZ
Výberové predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityRozsahUkončenie Vyučujúci
Blok - 1. rok štúdia
1ZS02CZ
1LS12CZ
1LS12CZ
Blok - 2. rok štúdia
ZS02CZ
LS12CZ
Blok - 3. rok štúdia
3ZS02CZ
3ZS12CZ
3LS12CZ
Blok - 4. rok štúdia
4ZS02CZ
4LS12CZ
Štátne skúšky
Minimálny počet kreditov získaných za všetky predmety: 14
Povinné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityUkončenie
Blok - Štátne skúšky
Minimálny počet kreditov: 14
4LS4OB
4LS10SS
Povinne voliteľné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityUkončenie


Skratky:
- Profilový predmet študijného programu
CRŠ: centrálny register - portál VŠ
ZS: zimný semester
LS: letný semester
P: prednášky
C: cvičenia
Rozsah::
h: hodín za týždeň
s: hodín za semester
d: dní za semester
t: týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“.
Ukončenie::
Z: zápočet
ZS: zápočet a skúška
SS: štátna skúška
OB: obhajoba záverečnej práce
Skip to content