Názov: Vplyv balenia na zmenu farby syrov počas zrecieho procesu : [Effect of packaging on color changes during ripening process]
Zápis: SEMJON, Boris - MAĽA, Pavel - REITZNEROVÁ, Anna - MARCINČÁK, Slavomír - ANDRAŠKOVÁ, Tatiana. Vplyv balenia na zmenu farby syrov počas zrecieho procesu : [Effect of packaging on color changes during ripening process] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 184-187.
Rok vydania: 2017
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:SEMJON Boris60 %
MAĽA Pavel10 %
REITZNEROVÁ Anna10 %
MARCINČÁK Slavomír10 %
ANDRAŠKOVÁ Tatiana10 %
Autori vydania:ANGELOVIČOVÁ Mária, GOLIAN Jozef
Vydanie: Bezpečnosť a kontrola potravín
Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči
CD-ROM, S. 184-187
Vydavateľ: SPU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Nitra
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-552-1649-2
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0026835-Vplyv-balenia-na-zmenu-farby-syrov-pocas-zrecieho-procesu/
Skip to content