Názov: Sledovanie fyzikálno-chemických zmien v priebehu zrenia mäsa pštrosov : [Observation of physico-chemical changes during ripening of ostrich meat]
Zápis: ROBA, Pavol - JEVINOVÁ, Pavlína - POPELKA, Peter - KORÉNEKOVÁ, Beáta. Sledovanie fyzikálno-chemických zmien v priebehu zrenia mäsa pštrosov : [Observation of physico-chemical changes during ripening of ostrich meat] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 237-241.
Rok vydania: 2017
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:ROBA Pavol70 %
JEVINOVÁ Pavlína10 %
POPELKA Peter10 %
KORÉNEKOVÁ Beáta10 %
Autori vydania:ANGELOVIČOVÁ Mária, GOLIAN Jozef
Vydanie: Bezpečnosť a kontrola potravín
Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči
CD-ROM, S. 237-241
Vydavateľ: SPU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Nitra
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-552-1649-2
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0026877-Sledovanie-fyzikalnochemickych-zmien-v-priebehu-zrenia-masa-pstrosov/
Skip to content