Názov: Zloženie krmiva s obsahom probiotík pre použitie v akvakultúre lososovitých rýb : [Composition of feed with probiotic content for application in aquaculture of salmonids]
Zápis: POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - FEČKANINOVÁ, Adriána - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - FRANC, Aleš - KOŠČOVÁ, Jana - NAĎ, Pavel - ŽITŇAN, Rudolf. Zloženie krmiva s obsahom probiotík pre použitie v akvakultúre lososovitých rýb : [Composition of feed with probiotic content for application in aquaculture of salmonids] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIV.. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-711-1, s. 145-148.
Rok vydania: 2021
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:POPELKA Peter20 %
MUDROŇOVÁ Dagmar20 %
FEČKANINOVÁ Adriána15 %
CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ Ivana15 %
FRANC Aleš5 %
KOŠČOVÁ Jana10 %
NAĎ Pavel10 %
ŽITŇAN Rudolf5 %
Autori vydania:NAĎ Pavel, BUJŇÁK Lukáš, FAIXOVÁ Zita, MUDROŇ Pavol, TUREK Peter
Vydanie: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIV.
Lazar Days of Nutrition and Veterinary Dietetics XIV.: Proceeding of lectures: International Scientific Conference
S. 145-148
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-711-1
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
Skip to content