Názov: Senzorické vlastnosti prsnej svaloviny kurčiat po skrmovaní fermentovaného produktu a humínových látok : [Sensory properties of chicken breast meat after feeding of fermented product and humic substances]
Zápis: SEMJON, Boris - POSPIECH, Matej - REITZNEROVÁ, Anna - BENEŠOVÁ, Lucia - MARCINČÁK, Slavomír. Senzorické vlastnosti prsnej svaloviny kurčiat po skrmovaní fermentovaného produktu a humínových látok : [Sensory properties of chicken breast meat after feeding of fermented product and humic substances] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2022. ISBN 978-80-8266-007-7, online, s. 221-228.
Rok vydania: 2022
Kategória: V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
Typ výstupu: PRP - príspevok z podujatia
Autori:SEMJON Boris30 %
POSPIECH Matej10 %
REITZNEROVÁ Anna10 %
BENEŠOVÁ Lucia20 %
MARCINČÁK Slavomír30 %
Autori vydania:GOLIAN Jozef, ČAPLA Jozef, CAPCAROVÁ Marcela, TANČINOVÁ Dana
Vydanie: Bezpečnosť a kontrola potravín
Zborník vedeckých prác
online, S. 221-228
Vydavateľ: Garmond
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Nitra
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8266-007-7
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
URL: http://www.slpk.sk/eldo/2022/dl/9788082660077/9788082660077.pdf
Skip to content