Rok Kategória
Publikácia
2015 ADE VLACHAKIS, Dimitrios - BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh - KOSSIDA, Sophia. Integrating Bioinformatics Tools to Investigate Protein Phosphorylation. In: PeerJ. 2015. ISSN 2167-8359, Vol., č. 3(2015), s. e1130.
2015 ADE HROMADA, Rudolf - HARKABUS, Juraj - CHVOJKA, Dušan - KORYTÁR, Ľuboš - KOŠČO, Ján - ONDRAŠOVIČ, Miloslav - PETROVIČ, Vladimír - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - SUPUKA, Peter - HORŇÁK, Slavomír. Residual levels of anticoagulant rodenticides in wheat and acceptable daily intake for humans. In: Bothalia. 2015. ISSN 0006-8241, Vol. 45, č. 1(2015), s. 34-40.
2015 ADE TISCHLEROVÁ, Viera - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Use of Nanotechnology in the Diagnosis, Prevention and Therapy of Cancer : [Použitie nanotechnológie v diagnostike prevencií a terapií nádorových ochorení] In: International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research. 2015. ISSN 0975-248X, Vol. 7, č. 1(2015), s. 1-7.
2015 ADE ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - PETRILLA, Vladimír - SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - BILA, Samuel - KREŠÁKOVÁ, Lenka - PETRILLOVÁ, Monika. Comparisons of the african cobras using electrophoretical analysis of venom and their morphology. In: International Research Journal of Natural and Applied Sciences. 2015. ISSN 2349-4077, Vol. 2, č. 4(2015), s. 58-68.
2015 ADE EFTIMOVÁ, Jarmila - CIBEREJ, Juraj - STOPKOVÁ, Jana. Medicinal Herbs in Folk Medicine and Magic from Slovak Region Kysuce versus Their Current Usage. In: American Journal of Ethnomedicine. 2015. ISSN 2348-9502, Vol. 2, č. 1(2015), s. 68-78.
2015 ADE VALENČÁKOVÁ, Alexandra - DANIŠOVÁ, Oľga - KALINOVÁ, Jana - BÁLENT, Pavol. Benefits of High Resolution Melting Analysis for Rapid Detection and Genotyping of Selected Protozoal and Fungal Parasites. In: Journal of Dairy, Veterinary and Animal Research. 2015. ISSN 2377-4312, Vol. 2, č. 3(2015), s. 1-3.
2015 ADE KALINOVÁ, Jana - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - DANIŠOVÁ, Oľga - PETRINCOVÁ, Antónia - BÁLENT, Pavol. Phylum Microsporidia: Dangerous Waterborne Pathogens : [Nebezpečné vodou prenosné patogény] In: International Journal of Scientific Research in Environmental Sciences. 2015. ISSN 2322-4983, Vol. 3, č. 10(2015), s. 377-384.
2015 ADE TOMEČKOVÁ, Vladimíra - TKÁČOVÁ, Veronika - URBAN, Peter - STUPÁK, Marek. The cytotoxic effect of Chelidonium Majus in vitro : [Cytotoxický vplyv Lastovičníka väčšieho in vitro] In: European Medical, Health and Pharmaceutical Journal. 2015. ISSN 1804-5804, Vol. 8, č. 2(2015), s. 1-5.
2015 ADE VLACHAKIS, Dimitrios - BENCÚROVÁ, Elena - PAPAGEORGIOU, Louis - BHIDE, Mangesh Ramesh - KOSSIDA, Sophia. Protein phosphorylation prediction: limitations, merits and pitfalls : [Predikcia proteínovej fosforylácie: obmedzenia, význam a úskalia] In: Journal of Molecular Biochemistry. 2015. ISSN 2241-0090, Vol. 4, č. 2(2015), s. 36-41.
2015 ADE BALICKI, Ireneusz - TRBOLOVÁ, Alexandra - BALICKA, Agnieszka Alexandra. Ciala obce worka spojowkowego i rogowki. In: Magazyn Weterynaryjny. 2015. ISSN 1230-4425, Roč. 24, č. 218(2015), s. 499-509.
Počet záznamov v databáze: 22
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content