Rok Kategória
Publikácia
2015 ADM MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - KAŠIAROVÁ, Monika. Effect of microstructure characteristics on tetracalcium phosphate-nanomonetite cement in vitro cytotoxicity. In: Biomedical Materials. 2015. ISSN 1748-6041, Vol. 10, č. 2(2015), Article 025006.
(2015: 3.361 - IF, 66 - H-index, 3.132 - IF 5y, 1.118 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2015 ADC MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - CZERWINSKI, Jarosław - HRČKOVÁ, Gabriela - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPPER, Miroslav - PISTL, Juraj - ŠOLTYS, Jindřich - NEMCOVÁ, Radomíra. Histo-FISH protocol to detect bacterial compositions and biofilms formation in vivo. In: Beneficial Microbes. 2015. ISSN 1876-2883, Vol. 6, č. 6(2015), s. 899-907.
(2015: 3.301 - IF, 35 - H-index, 2.611 - IF 5y, 1.028 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2015 ADC MUDROŇOVÁ, Dagmar. Flow cytometry as an auxiliary tool for the selection of probiotic bacteria : [Prietoková cytometria ako pomocný nástroj pri selekcii probiotických baktérií] In: Beneficial Microbes. 2015. ISSN 1876-2883, Vol. 6, č. 5(2015), s. 727-734.
(2015: 3.301 - IF, 35 - H-index, 2.611 - IF 5y, 1.028 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2015 ADM FERREIRA, Ana Monteiro - MARQUES, Andreia Tomás - BHIDE, Mangesh Ramesh - ČUBRIĆ-ČURIK, Vlatka - HOLLUNG, Kristin - KNIGHT, Christopher Harold - RAUNDRUP, Katrine - LIPPOLIS, John - PALMER, Mitchell Van - SALES-BAPTISTA, Elvira - ARAÚJO, Susana - ALMEIDA, André Martinho De. Sequence analysis of bitter taste receptor gene repertoires in different ruminant species : [Analýza sekvencie génových repertoárov pre receptor horkej chuti u rôznych druhov prežúvavcov] In: PLoS One. 2015. ISSN 1932-6203, Vol. 10, č. 6(2015), Article number e0124933.
(2015: 3.057 - IF, 300 - H-index, 3.535 - IF 5y, 1.427 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2015 ADM CORLETO, Jose A. - BRAVO-HERNÁNDEZ, Mariana - KAMIZATO, Kota - KAKINOHANA, Osamu - SANTUCCI, Camila - NAVARRO, Michael R. - PLATOSHYN, Oleksandr - ČÍŽKOVÁ, Dáša - LUKÁČOVÁ, Nadežda - TAYLOR, Julian - MARŠALA, Martin. Thoracic 9 Spinal Transection-Induced Model of Muscle Spasticity in the Rat: A Systematic Electrophysiological and Histopathological Characterization. In: PLoS One. 2015. ISSN 1932-6203, Vol. 10, č. 12(2015), Article Nr. e0144642.
(2015: 3.057 - IF, 300 - H-index, 3.535 - IF 5y, 1.427 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2015 AFG FARBÁKOVÁ, Jana - SMOLEK, Tomáš - WEISSOVÁ, Tatiana - BARANOVÁ, Darina - FIALKOVIČOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent - MAĎARI, Aladár. Canine model for human neurodegenerative disorders. In: Alzheimer´s and Parkinson´s Diseases and Related Neurological Disorders : konferencia. Neurodegenerative Diseases. Basel : Karger, 2015. ISSN 1660-2854, Vol. 15, Suppl.1(2015), s. 1895.
2015 ADC PETROVOVÁ, Eva - PURZYC, Halina - MAŽENSKÝ, Dávid - LUPTÁKOVÁ, Lenka - TORMA, Norbert - SOPOLIGA, Igor - SEDMERA, David. Morphometric Alterations, Steatosis, Fibrosis and Active Caspase-3 Detection in Carbamate Bendiocarb Treated Rabbit Liver : [Detekcia morfometrických zmien, steatózy, fibrózy a aktivity kaspázy 3 v pečeni králika po podaní bendiokarbamátu] In: Environmental Toxicology. 2015. ISSN 1520-4081, Vol. 30, č. 2(2015), č. 212-222.
(2015: 2.868 - IF, 74 - H-index, 2.637 - IF 5y, 0.799 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2015 ADC KUBATKA, Peter - KAPINOVÁ, Andrea - KRUŽLIAK, Peter - KELLO, Martin - VÝBOHOVÁ, Desanka - KAJO, Karol - NOVÁK, Miroslav - CHRIPKOVÁ, Martina - ADAMKOV, Marian - PÉČ, Martin - MOJŽIŠ, Ján - BOJKOVÁ, Bianka - KASSAYOVÁ, Monika - STOLLÁROVÁ, Nadežda - DOBROTA, Dušan. Antineoplastic effects of Chlorella pyrenoidosa in the breast cancer model : [Protinádorové účinky Chlorella pyrenoidosy na modeli rakoviny prsníka] In: Nutrition. 2015. ISSN 0899-9007, Vol. 31, č. 4(2015), s. 560–569.
(2015: 2.839 - IF, 135 - H-index, 3.026 - IF 5y, 1.165 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2015 ADC BENCÚROVÁ, Elena - BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - BHIDE, Mangesh Ramesh. A rapid and simple pipeline for synthesis of mRNA-ribosome-VHH complexes used in single-domain antibody ribosome display : [Rýchly a jednoduchý postup pre syntézu mRNA-ribozóm-VHH komplexov, ktoré sa využívajú pri ribosome display pre selekciu monodoménových protilátok] In: Molecular BioSystems. 2015. ISSN 1742-206X, Vol. 11, č. 6(2015), s. 1515-1524.
(2015: 2.829 - IF, 90 - H-index, 2.807 - IF 5y, 1.260 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2015 ADC MAĎAR, Marián - BENCÚROVÁ, Elena - MLYNÁRČIK, Patrik - ALMEIDA, André Martinho De - SOARES, Renata - BHIDE, Katarína - BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej - COELHO, Ana V. - BHIDE, Mangesh Ramesh. Exploitation of complement regulatory proteins by Borrelia and Francisella : [Využitie komplement-regulačných proteínov Borrelia and Francisella] In: Molecular BioSystems. 2015. ISSN 1742-206X, Vol. 11, č. 6(2015), s. 1684-1695.
(2015: 2.829 - IF, 90 - H-index, 2.807 - IF 5y, 1.260 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
Počet záznamov v databáze: 809
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 2 z 81
Skip to content