Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
01/2015 2015 2016 Morfologicko-funkčná chgarakterizácia účinku lipidovaného prolaktín uvoľňujúceho peptidu (PrRP) na úrovni neurónov hypotalamických štruktúr a oblastí regulujúcich príjem potravy IGA Pirník Zdenko
01/2016 2016 2017 Genotypizácia Giardia duodenalis ľudí a zvierat IGA Štrkolcová Gabriela
13/2016 2016 2018 Antioxidačná a antibakteriálna aktivita strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov IGA Salayová Aneta
15/2016 2016 2017 Modulácia reprodukčných schopností prasiat pomocou ľanového semena a zdraviu prospešných mikroorganizmov IGA Andrejčáková Zuzana
08/2016 2016 2017 Sérologický monitoring infekcie vírusom Usutu a detekcia Borrelia myiamotoi u voľne žijúcich vtákov na území Slovenska IGA Korytár Ľuboš
03/2017 2017 2018 Vplyv zmien rastových podmienok na obsah biologicky aktívnych látok s antioxidačným účinkom v hubách rodu Cordyceps (Fr.) Link. IGA Ungvarská Maľučká Lucia
IGA 1/2017 2017 2018 Identifikácia toxinogénnych druhov mikromycét izolovaných z vajec IGA Regecová Ivana
05/2017 2017 2018 Biochemický profil moču pri nádorových ochoreniach s potenciálom diagnostického využitia v praxi IGA Očenáš Peter
09/2017 2017 2018 Detekcia poškodení DNA lymfocytov po expozícii pesticídmi. IGA Galdíková Martina
07/2018 2018 2019 Sledovanie letality a morfologických odchýlok u Artemia franciscana pôsobením pesticídu imidakloprid IGA Špalková Michaela
Počet záznamov v databáze: 16
Strana 1 z 2
Skip to content