Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-15-0415 2016 2020 Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: Identifikácia a analýza vírusových agensov. APVV Vilček Štefan
APVV-15-0520 2016 2020 Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv APVV Hudák Alexander
APVV-15-0613 2016 2020 Štúdium funkčného bio-implantátov a kmeňových buniek pre regeneráciu CNS APVV Maďari Aladár
APVV-15-0134 2016 2019 Genetická diverzita vybraných medicínsky dôležitých nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonóznym potenciálom." APVV Valenčáková Alexandra
APVV-0165-15 2016 2019 Štúdium imunitných mechanizmov pri znižovaní výskytu Campylobacter jejuni v čreve hydiny aplikáciou probiotík APVV Levkut Mikuláš
APVV-16-0171 2017 2020 Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám APVV Koščová Jana
APVV-16-0176 2017 2021 Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb. APVV Gancarčíková Soňa
APVV-16-0203 2017 2021 Terapeutická a preventívna rekolonizácia kožného ekosystému pri dermatitídach u koní. APVV Styková Eva
APVV-17-0017 2018 2022 Toxikologické účinky hadích jedov vybraných druhov APVV Legáth Jaroslav
APVV-17-0110 2018 2021 Injektovateľné hybridné kompozitné biocementy APVV Danko Ján
Počet záznamov v databáze: 43
Strana 2 z 5
Skip to content