Názov: Porovnanie rozkladných zmien tukov v mäsových výrobkoch počas skladovania : [Comparison of degradation changes of fat in meat products during storage]
Zápis: REITZNEROVÁ, Anna - NAGY, Jozef - TUREK, Peter - MARCINČÁK, Slavomír - MAČANGA, Ján - POLÁKOVÁ, Zuzana. Porovnanie rozkladných zmien tukov v mäsových výrobkoch počas skladovania : [Comparison of degradation changes of fat in meat products during storage] In: XVII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 27.5.2015 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2015. ISBN 978-80-7305-758-9, s. 38-40.
Rok vydania: 2015
Kategória: BEE - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Autori:REITZNEROVÁ Anna50 %
NAGY Jozef25 %
TUREK Peter10 %
MARCINČÁK Slavomír5 %
MAČANGA Ján5 %
POLÁKOVÁ Zuzana5 %
Autori vydania:VORLOVÁ Lenka, JANŠTOVÁ Bohumíra, BURSOVÁ Šárka
Vydanie: XVII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 27.5.2015
Sborník příspěvků
S. 38-40
Vydavateľ: VFU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Brno
Krajina vydania: Česká republika
ISBN:978-80-7305-758-9
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023007-Porovnanie-rozkladnych-zmien-tukov-v-masovych-vyrobkoch-pocas-skladovania/
Skip to content