Názov: Hygienické problémy útulkov : [Hygienic problems of shelters]
Zápis: BÁŠTIOVÁ, Ivana - SASÁKOVÁ, Naďa - TAKÁČOVÁ, Daniela - PAPAJOVÁ, Ingrid - GREGOVÁ, Gabriela - VARGOVÁ, Mária - CIMBOLÁKOVÁ, Iveta. Hygienické problémy útulkov : [Hygienic problems of shelters] In: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväzných právnych predpisov, 24.– 26. jún 2015, Štrbské Pleso : 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2015. ISBN 978-80-89385-34-8, CD-ROM, s. 36-41.
Rok vydania: 2015
Kategória: BEF - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Autori:BÁŠTIOVÁ Ivana30 %
SASÁKOVÁ Naďa30 %
TAKÁČOVÁ Daniela10 %
PAPAJOVÁ Ingrid10 %
GREGOVÁ Gabriela10 %
VARGOVÁ Mária5 %
CIMBOLÁKOVÁ Iveta5 %
Vydanie: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväzných právnych predpisov, 24.– 26. jún 2015, Štrbské Pleso
Problems associated with animals' breeding in the light of legal rules
XV. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou
CD-ROM, S. 36-41
Vydavateľ: ELSEWA
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-89385-34-8
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023620-Hygienicke-problemy-utulkov/
Skip to content