Názov: Porovnanie bielkovinových frakcií v mliekach a mliečnych nápojoch elektroforetickou metódou : [Comparison of protein fractions in milk and milk drinks by electrophoretic method]
Zápis: DIČÁKOVÁ, Zuzana - DROTÁROVÁ, Mária - DUDRIKOVÁ, Eva - VÝROSTKOVÁ, Jana. Porovnanie bielkovinových frakcií v mliekach a mliečnych nápojoch elektroforetickou metódou : [Comparison of protein fractions in milk and milk drinks by electrophoretic method] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 164-171.
Rok vydania: 2017
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:DIČÁKOVÁ Zuzana80 %
DROTÁROVÁ Mária1 %
DUDRIKOVÁ Eva10 %
VÝROSTKOVÁ Jana9 %
Autori vydania:ANGELOVIČOVÁ Mária, GOLIAN Jozef
Vydanie: Bezpečnosť a kontrola potravín
Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči
CD-ROM, S. 164-171
Vydavateľ: SPU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Nitra
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-552-1649-2
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
190 - Poľnohospodárske a lesnícke vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0026872-Porovnanie-bielkovinovych-frakcii-v-mliekach-a-mliecnych-napojoch-elektroforetickou-metodou/
Skip to content