Názov: Výskyt zástupcov čeľade Enterobacteriaceae v ovčích a kozích syroch : [Occurrence of the representants of the family Enterobacteriaceae in ewes and goats cheeses]
Zápis: VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - LAUKOVÁ, Andrea - DUDRIKOVÁ, Eva - MAĽOVÁ, Jana - SEMJON, Boris. Výskyt zástupcov čeľade Enterobacteriaceae v ovčích a kozích syroch : [Occurrence of the representants of the family Enterobacteriaceae in ewes and goats cheeses] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 195-197.
Rok vydania: 2017
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:VÝROSTKOVÁ Jana40 %
REGECOVÁ Ivana20 %
LAUKOVÁ Andrea10 %
DUDRIKOVÁ Eva10 %
MAĽOVÁ Jana10 %
SEMJON Boris10 %
Autori vydania:ANGELOVIČOVÁ Mária, GOLIAN Jozef
Vydanie: Bezpečnosť a kontrola potravín
Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči
CD-ROM, S. 195-197
Vydavateľ: SPU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Nitra
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-552-1649-2
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0026875-Vyskyt-zastupcov-celade-Enterobacteriaceae-v-ovcich-a-kozich-syroch/
Skip to content