Názov: Účinok skrmovania 10 0.000000ermentovaného krmiva na profil mastných kyselín a kvalitu tuku prsnej svaloviny kurčiat : [Effect of feeding of 10 % prefermented feed on fatty acid profile and quality of fat of chicken breast]
Zápis: BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - REITZNEROVÁ, Anna - HUDÁK, Marek - KOVALÍK, Pavol - KLEMPOVÁ, Tatiana - ČERTÍK, Milan - MARCINČÁK, Slavomír. Účinok skrmovania 10 0.000000ermentovaného krmiva na profil mastných kyselín a kvalitu tuku prsnej svaloviny kurčiat : [Effect of feeding of 10 % prefermented feed on fatty acid profile and quality of fat of chicken breast] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 207-210.
Rok vydania: 2017
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:BARTKOVSKÝ Martin50 %
MARCINČÁKOVÁ Dana10 %
REITZNEROVÁ Anna5 %
HUDÁK Marek5 %
KOVALÍK Pavol5 %
KLEMPOVÁ Tatiana5 %
ČERTÍK Milan5 %
MARCINČÁK Slavomír15 %
Autori vydania:ANGELOVIČOVÁ Mária, GOLIAN Jozef
Vydanie: Bezpečnosť a kontrola potravín
Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči
CD-ROM, S. 207-210
Vydavateľ: SPU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Nitra
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-552-1649-2
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
190 - Poľnohospodárske a lesnícke vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0026876-ucinok-skrmovania-10-fermentovaneho-krmiva-na-profil-mastnych-kyselin-a-kvalitu-tuku-prsnej-svalov/
Skip to content