Názov: Humic substances as a feed supplement and the benefits of produced chicken meat.
Zápis: MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - MARCINČÁKOVÁ, Dana - REITZNEROVÁ, Anna - MUDROŇOVÁ, Dagmar - VAŠKOVÁ, Janka - NAGY, Jozef. Humic substances as a feed supplement and the benefits of produced chicken meat. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 4 (2023), art. no. 927, p. [1-13]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
Rok vydania: 2023
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:MARCINČÁK Slavomír50 %
SEMJON Boris15 %
MARCINČÁKOVÁ Dana10 %
REITZNEROVÁ Anna5 %
MUDROŇOVÁ Dagmar10 %
VAŠKOVÁ Janka5 %
NAGY Jozef5 %
Vydanie: Life
Vol. 13, no. 4 (2023), art. no. 927, p. [1-13]
Krajina vydania: Švajčiarsko
ISSN:2075-1729
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Scientometria: 2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q
Jazyk: anglický
URL: https://www.mdpi.com/2075-1729/13/4/927
Skip to content