Rok Kategória
Publikácia
2019 AFH ČÍŽKOVÁ, Dáša - CUBINKOVÁ, Veronika - ŽILKOVÁ, Monika - DEVAUX, Stephanie - MURGOCI, Adriana - Natalia - MOJŽIŠOVÁ, Zuzana - SALZET, Michel. Immune profile following acute spinal cord injury : [Imunitný profil po poranení miechy] In: Meeting of Middle-European-Societies-for-Immunology-and-Allergology (MESIA) 2019. European journal of immunology. New Jersey : John Wiley and Sons, 2019. ISSN 0014-2980, Vol. 49, suppl. 4 (2019), p. 18.
2019 AFH BHIDE, Mangesh Ramesh. Borrelia and complement system: an example of perfect anti-immunology : [Borélia a komplementový systém: príklad perfektnej antiimunológie] In: Meeting of Middle-European-Societies-for-Immunology-and-Allergology (MESIA) 2019. European journal of immunology : Šamorín, Slovensko. New Jersey : John Wiley and Sons, 2019. ISSN 0014-2980, Vol. 49, suppl. 4 (2019), p. 11.
2023 V2 BARANOVÁ, Ivana - ZIGO, František. Štúdium exteriérových zmien u vybraných úžitkových a okrasných plemien hydiny : [Study of exterior changes in selected utility and exibition breeds of poultry] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 12-13.
2023 V2 BRUGEROVÁ, Alexandra - BEKEŠOVÁ, Barbora - POLLÁKOVÁ, Magdaléna - PETRILLA, Vladimír. Monitorovanie vývinovej toxicity na modeli kuracieho embrya po aplikácii cytotoxického jedu vybraného juhoamerického druhu hada rodu Bothrops : [Monitoring of developmental toxicity in a chicken embryo model after application of cytotoxic venom of a selected south american snake species of the genus Bothrops] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 14-15.
2023 V2 CIHO, Andrej - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela. Prevalencia intestinálnych parazitov v syslej populácii na Slovensku : [Prevalence of intestinal parasitoses in ground squirrel population in Slovakia] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 16-17.
2023 V2 GEJDOŠOVÁ, Lenka - GALDÍKOVÁ, Martina - HOLEČKOVÁ, Beáta. Vplyv génu pre sfarbenie srsti Merle na vývin zrakových a sluchových orgánov psov : [Influence of the Merle coat colour gene on the development of the visual and auditory organs in dogs] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 18-19.
2023 V2 HISIROVÁ, Simona - KOŠČOVÁ, Jana. Diagnostika rezistentných stafylokokov izolovaných z kože psov : [Diagnostic of resistant staphylococci isolated from the dog´s skin] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 20-21.
2023 V2 KAČMARIKOVÁ, Michaela - GALDÍKOVÁ, Martina. Dedične podmienené ochorenia u labradorského retrievera : [Hereditary diseases in the labrador retriever] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 22-23.
2023 V2 KOPERNICKÁ, Kristína - PEŤKOVÁ, Barbara - KOTTFEROVÁ, Jana - KASIČOVÁ, Zuzana. Vplyv abiotických faktorov na reprodukčné ukazovatele slimákov čeľade Achatinidae : [Reproductive indicators of snails of the family Achatinidae in relation to abiotic factors] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 24-25.
2023 V2 PETRILLOVÁ, Victória - POLLÁKOVÁ, Magdaléna - PETRILLA, Vladimír - BEKEŠOVÁ, Barbora. Sledovanie embryotoxicity po envenomenácii jedom taxonomicky novo zaradeného druhu Naja peroescobari : [Monitoring of embryotoxicity after envenomenation of a taxonomically newly classified species Naja peroescobari] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 26-27.
Počet záznamov v databáze: 2705
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 271
Skip to content