Rok Kategória
Publikácia
2010 BEC KOVÁČ, Gabriel. Epidemiológia parazitárnych ochorení hovädzieho dobytka v SR. In: Aktuální parazitární onemocnění skotu v ČR. 5.-6.10.2010, Hradec Králové : Ekonomické dopady, prevence a terapie. 1. vyd. Brno : Česká buiatrická společnost, 2010. s. 25-30.
2009 BEC HARVANOVÁ, Jarmila - MIŠKOVÁ, A. - DUDROVÁ, Eva. Processing and compressibility of Fe/polymer powder mixes for composites. In: Euro PM2009 Proceedings: International Powder Metallurgy Congress & Exhibition, 2th October - 14th October 2009, Copenhagen, Denmark : Vol. 2: Powder manufacturing & processing - powder injection moulding - miniaturization & nanotechnology - PM lightweight & porous materials - non ferrous PM materials - PM biomaterialsInternational Powder Metallurgy Congress & Exhibition. 1. vyd. Bruxelles : EPMA, 2009. ISBN 9781899072071, s. 175-180.
2008 BEC TAKÁČOVÁ, Daniela - BUGARSKÝ, Andrej - BULECA, Ján. Ako naložiť s nájdeným zvieraťom (psom)? : [How to deal with a find dog?] In: Ochrana zvířat a welfare 2008 : 15. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Brno : VFU, 2008. s. 1-3.
2006 BEC TUREK, Peter - CABADAJ, Rudolf. HYGIENA SPRACOVANIA MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV A LAHODOK VO SVETLE LEGISLATIVNYCH POZIADAVIEK EU. In: 8. SEMINAR O UDRZNOSTI MASA,MASNYCH VYROBKU A LAHUDEK. Hotel SKI a Skalsky dvur u Nového Mesta na Morave 5.-6. zárí 2006. 2006. s.16-19.
2006 BEC TOPORČÁK, Juraj. BAKTERIÁLNE CHOROBY VČEL A PROBLÉMY PRI ICH ERADIKÁCII. In: SBORNIK PREDNASEK VZDELAVACIHO KURZU PRO CHOVATELE VCEL A SEMINARE PRO FUNKCIONARE ORGANIZACNICH JEDNOTEK : 2.4.2006. Brno 2006. s. 25-30.
2006 BEC BOLDIŽÁR, Martin. Využitie LMA vo veterinárnej anestéziológii, alebo aj zviera je pacient. In: 13. kongres ČSARIM a 12. Minářovy dny - sesterská sekce, Plzeň 13.-15.9.2006 : Sborník přednášek. Plzeň 2006. s. 160-161.
2006 BEC TRBOLOVÁ, Alexandra. Anaesthetic considerations in surgery, anaesthetics and techniques. In: ANAESTHESIA,Opština Novi Beograd-Serbia and Montenegro, June 3rd, 2006 : WSAVA CONTINUING EDUCATION PROGRAMME. Opština 2006. s.7-25.
2006 BEC TRBOLOVÁ, Alexandra. Ultrasonografia galki ocznej u psów : [USG examination of the eye globein dogs] In: Okulistyka – Najnowsze metody badania i leczenia, Lublin, 23 kwietnia 2006 : WSAVA Eastern European Continuing Education. Lublin 2006. s. 22-25.
Počet záznamov v databáze: 8
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content