Rok Kategória
Publikácia
2023 V1 EFTIMOVÁ, Jarmila - MEGYESY EFTIMOVÁ, Zuzana. Bioaktívne látky v tokajských vínach a ich vplyv na zdravie. Rec. Marta Habánová, Mária Maciková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-792-0, 197 s. [13,36 AH]
2022 V1 NAGY, Oskar. Nové poznatky v klinickej a laboratórnej diagnostike respiračných ochorení u teliat. Rec. Zita Faixová, Zuzana Ševčíková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-765-4, 69 s. [3,82 AH]
2022 V1 TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUZYŠINOVÁ, Katarína - BÍLIKOVÁ, Katarína - KOŠLÍK, Štefan - BÍLEK, Ján - MOLNÁR, Ladislav. Apiterapia v naturálnej medicíne. Rec. Rastislav Sabo, Peter Košuth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-714-2, 124 s. [5,45 AH]
2022 V1 BAČKOROVÁ, Miriam. Liečivé huby vo farmácii. Rec. Eva Čonková, Slavomír Kurhajec, Martina Zigová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-770-8, 98 s. [4,4 AH]
2022 V1 MASKAĽOVÁ, Iveta - VAJDA, Vladimír - TIMKOVIČOVÁ LACKOVÁ, Petra - BUJŇÁK, Lukáš. Systém hodnotenia efektívnosti výživy a produkcie na farme dojníc. Rec. Peter Reichel, Marek Krempaský. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-771-5, 111 s. [8,75 AH]
2020 AAB MARCINČÁK, Slavomír. Účinok látok prírodného pôvodu vo výžive kurčiat na zdravotnú bezpečnosť a kvalitu tukov produkovaného mäsa : inauguračná práca. Rec. Jozef Golian, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-660-2, 64 s. [3,66AH]
2019 AAB HERICH, Róbert. Analýza účinkov probiotík - rozhodujúci faktor ich efektivneho použitia : inauguračná práca. Rec. Zuzana Ševčíková, Ľudmila Tkáčiková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-623-7, 64 s. [4,20AH]
2019 AAB ONDREJKOVÁ, Anna. Antirabické vakcíny - súčasnosť a perspektívy : inauguračná práca. Rec. Mária Goldová, Peter Reichel. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-624-4, 70 s. [4,39AH]
2019 AAB MARCINČÁK, Slavomír - ČERTÍK, Milan - MARCINČÁKOVÁ, Dana. Vplyv aditív prírodného pôvodu vo výžive brojlerov na kvalitu a bezpečnosť tukov produkovaného mäsa. Rec. Jozef Golian, Stanislav Kráčmar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-627-5, 109 s.
2019 AAB KOČIŠOVÁ, Alica. Vplyv globálnych zmien na výskyt a rozširovanie hmyzom prenášaných patogénov. Rec. Jozef Bíreš, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-648-0, 91 s. [4,55AH]
Počet záznamov v databáze: 92
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 10
Skip to content