Rok Kategória
Publikácia
2014 FAI HYGIENA ALIMENTORUM XXXV: Bezpečnosť mäsa a mäsových výrobkov v duchu tradičnej kvality, 21. - 23. mája 2014, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterov pri príležitosti 65. výročia založenia UVLF v Košiciach z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Peter Turek, Peter Popelka ; rec. Jaroslav Legáth, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-401-1, 263 s.
2014 FAI Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 9. apríl 2014, Košice : Zborník abstraktov 57. ročníka. Zost. Mária Goldová ; rec. Alica Kočišová, Marián Prokeš. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-390-8, 61 s.
2014 FAI Lymfatický systém z pohľadu morfológie - varia, 30. mája 2014, Košice : 17. Košický morfologický deň pri príležitosti 65. výročia založenia UVLF v Košiciach: Zborník vedeckých prác. Zost. Dávid Maženský ; rec. Zuzana Ševčíková, Viera Cigánková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-400-4, 226 s.
2014 FAI NutriNet 2014. Zost. Pavel Naď ; rec. Mária Demeterová, Andrej Marcin. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-407-3, 71 s.
2014 FAI Molekulovo-biologické metódy pri modulácií imunitnej odpovede u zvierat. Zost. Mikuláš Levkut, Eva Husáková, Katarína Bobíková ; rec. Ľudovít Lenhardt, Eva Dudriková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-421-9, 85 s.
2014 FAI Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI, 2. - 3. 9. 2014, Košice : Zborník prednášok: Medzinárodná vedecká konferencia. Zost. Pavel Naď, Iveta Maskaľová ; rec. Dušan Magic, Zita Faixová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-408-0, 182 s.
2014 FAI Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. Ed. Marián Prokeš ; rec. Mária Levkutová, Alica Kočišová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, 455 s.
2014 FAI Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy. Zost. Pavel Naď, Radomíra Nemcová ; rec. Peter Lazar, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, CD ROM, 116 s.
2014 FAI Vznik a patogenéza obezity vo vzťahu k netradičným rizikovým faktorom obezity, Košice, 15. decembra 2014 : Zborník prác z prezentácie čiastkových výsledkov projektu. Zost. Ingrid Schusterová, Ján Danko ; rec. Alexander Jurko, Lenka Luptáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-436-3, 101 s.
Počet záznamov v databáze: 9
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content