Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
4/014/13   2013 2015 Tvorba kompletného vzdelávaco-didaktického materiálu z biofyziky pre študijný program KEGA Lohajová Ľuboslava
011UVLF-4/2013 2013 2015 Moderné informačné technológie v štúdiu anatómie KEGA Maženský Dávid
014UVLF-4/2013 2013 2015 Tvorba komplexného edukačno-didaktického materiálu z biofyziky pre študijný program Bezpečnosť krmív a potravín KEGA Lohajová Ľuboslava
001UVLF-4/2013 2013 2015 Príprava vysokoškolská učebnice "Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov" KEGA Turek Peter
003UVLF-4/2013 2013 2015 Klinická onkológia psov a mačiek KEGA
Počet záznamov v databáze: 5
Strana 1 z 1
Skip to content