Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
LIFE13 NAT/SK/001272 2014 2019 Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000 Iné
Počet záznamov v databáze: 1
Strana 1 z 1
Skip to content