Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
EHP:SK06-IV-02-012 2015 2016 Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a UiN v Bodo Iné Faixová Zita
EHP:SK06-II-01-003 2015 2016 Mobilitný projekt medzi vysokými školami Iné Faixová Zita
Počet záznamov v databáze: 2
Strana 1 z 1
Skip to content