Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
817/PP/GRO/IMA/19/1131/10885 2020 2022 Mapovanie a hodnotenie vývoja pre sektorové profesie podľa smernice č. 2005/36/ES – Časť 2: Profesia farmaceuta Iné Holécyová Monika
EAFP Grant 2020 2021 Poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti Iné Šutorová Martina
Počet záznamov v databáze: 2
Strana 1 z 1
Skip to content