Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
SLeK/01/2021-003 2021 2022 Obezita z pohľadu farmaceutickej praxe Iné Suchovič Radoslav
Počet záznamov v databáze: 1
Strana 1 z 1
Skip to content