Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0727/12 2012 2014 Diagnostika individuálnych diferencií zvierat pomocou behaviorálnych a fyziologických indikátorov. VEGA Kottferová Jana
1/0098/22 2022 2025 Využitie funkčného 3D modelu čreva kurčiat na štúdium účinku nových laktobacilových izolátov počas infekcie pôvodcami významných zoonotických alimentárnych nákaz VEGA Karaffová Viera
VEGA 1/0398/18 2018 2022 Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a diagnostike ochorení zvierat VEGA Pošivák Ján
1/3258/96 1996 1998 Antiretrovirálna aktivita aromatických polycyklických diónov: mechanizmus interakcie na bunkovej a molekulovej úrovni VEGA Staničová Jana
1/6027/99   1999 2001 Antiretrovírusová a antineoplastická aktivita hypericínu a hypokrelínu: mechanizmus interakcie na bunkovej a molekulovej úrovni a jeho korelácia s intramolekulovým prenosom protónu VEGA Staničová Jana
1/9040/02 2002 2004 Antivírusová a protinádorová aktivita nových fotocitlivých molekúl hypericínu a hypokrelínu A: interakcia s biologickými makromolekulami a mechanizmus pôsobenia na molekulovej a bunkovej úrovni VEGA Staničová Jana
1/0176/16 2016 2018 Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov VEGA Dianovský, prof. MVDr., PhD. Ján
1/6027/99     1999 2001 Vývoj a charakterizácia novej triedy antiretrovírusových a protinádorových látok na báze antrachinónov: mechanizmus účinku hypericínu a jeho derivátov na molekulovej a bunkovej úrovni. VEGA Staničová Jana
1/0107/21 2021 2023 Aktivita svalových myogénnych kmeňových buniek a mikroflóra črevného traktu u hydiny VEGA Levkut Martin
1/0773/11 2011 2013 Analýza a hodnotenie minerálneho metabolizmu vo vzťahu pôda – rastlina – zviera VEGA Skalická Magdaléna
Počet záznamov v databáze: 176
Strana 1 z 18
Skip to content