Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
09/2017 2017 2018 Detekcia poškodení DNA lymfocytov po expozícii pesticídmi. IGA Galdíková Martina
13/2016 2016 2018 Antioxidačná a antibakteriálna aktivita strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov IGA Salayová Aneta
05/2017 2017 2018 Biochemický profil moču pri nádorových ochoreniach s potenciálom diagnostického využitia v praxi IGA Očenáš Peter
01/2016 2016 2017 Genotypizácia Giardia duodenalis ľudí a zvierat IGA Štrkolcová Gabriela
1/2019 2019 2020 Hodnotenie genotoxického a cytotoxického účinku insekticídu acetamipridu v bunkových kultúrach IGA Schwarzbacherová Viera
IGA 1/2017 2017 2018 Identifikácia toxinogénnych druhov mikromycét izolovaných z vajec IGA Regecová Ivana
15/2016 2016 2017 Modulácia reprodukčných schopností prasiat pomocou ľanového semena a zdraviu prospešných mikroorganizmov IGA Andrejčáková Zuzana
01/2015 2015 2016 Morfologicko-funkčná chgarakterizácia účinku lipidovaného prolaktín uvoľňujúceho peptidu (PrRP) na úrovni neurónov hypotalamických štruktúr a oblastí regulujúcich príjem potravy IGA Pirník Zdenko
06/2018 2018 2019 Ovplyvnenie regeneračnej kapacity nervového tkaniva v in vitro podmienkach prostredníctvom produktov dospelých kmeňových buniek IGA Humeník Filip
15/2019 2019 2020 Prevalencia Babesia gibsoni u plemena americký pitbulteriér na východnom Slovensku a nové možnosti terapie IGA Karasová Martina
Počet záznamov v databáze: 16
Strana 1 z 2
Skip to content