Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
006UVLF-4/2023 -0001 -0001 KEGA Lazár Peter
012UVLF-4/2018 2018 2020 "Biofyzikálne metódy v medicíne" – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
KEGA:008UVLF-4/2023 2023 2025 Inovácia a modernizácia praktickej výučby predmetov genetika a klinická genetika za účelom zvýšenia kvality vzdelávania študentov KEGA Galdíková Martina
3/5115/07   2007 2009 Obsahové a technické zabezpečenie nového študijného predmetu Fyzika a biofyzika v novoakreditovanom odbore Farmácia na UVL v Košiciach KEGA Staničová Jana
017UVLF-4/2012 2012 2014 Administratívno-dokumentačná činnosť úradného veterinárneho lekára v celom potravinovom reťazci z farmy na stôl – učebný materiál pre študentov UVLF v Košiciach KEGA Nagyová Alena
011UVLF-4/2020 2020 2022 Analýza vplyvu výživy na produkciu, úroveň metabolickej a ekologickej záťaže v chove dojníc – aplikácia poznatkov pre diagnostiku a vzdelávanie KEGA Maskaľová Iveta
006UVLF-4/2014 2014 2016 Anatómia zvierat 1. (kosti, kĺby, svaly). KEGA Danko Ján
013UVLF-4/2017 2017 2019 Aplikácia progresívnych zobrazovacích technológií do edukačného procesu anatómie pre zvýšenie efektivity výuky a podporu integrácie s praxou KEGA Krešáková Lenka
001UVLF-4/2020 2020 2022 Applied Ecology for University Students KEGA Sasáková Naďa
001UVLF-4/2020 2020 2022 Applied Ecology for University Students KEGA Sasáková Naďa
Počet záznamov v databáze: 85
Strana 1 z 9
Skip to content