Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
21/GSD/2016 2016 2017 Chalkóny inhibujúce signálnu dráhu NF-κB ako potenciálne protinádorové liečivá Iné Takáč Peter
NIH USA GM 084348/2009 2002 2003 Elektrón-proton párovanie v oxidázach obsahujúcich železo v heme Iné Staničová Jana
LIFE13 NAT/SK/001272 2014 2019 Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000 Iné
2018-904 2018 2019 Inovácia výučby farmakológie využitím e- learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácieInovácia výučby farmakológie využitím e- learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie Iné Takáč Peter
817/PP/GRO/IMA/19/1131/10885 2020 2022 Mapovanie a hodnotenie vývoja pre sektorové profesie podľa smernice č. 2005/36/ES – Časť 2: Profesia farmaceuta Iné Holécyová Monika
EHP:SK06-II-01-003 2015 2016 Mobilitný projekt medzi vysokými školami Iné Faixová Zita
SLeK/01/2022-23 2022 2023 Obezita z pohľadu farmaceutickej praxe Iné Holécyová Monika
SLeK/01/2021-003 2021 2022 Obezita z pohľadu farmaceutickej praxe Iné Suchovič Radoslav
EHP:SK06-IV-02-012 2015 2016 Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a UiN v Bodo Iné Faixová Zita
EAFP Grant 2020 2021 Poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti Iné Šutorová Martina
Počet záznamov v databáze: 14
Strana 1 z 2
Skip to content