Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-12-0605 2013 2017 Potencovanie účinnosti vakcín proti besnote a ďalším lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu, štúdium vybraných patogénov v populáciách netopierov APVV Ondrejková Anna
Počet záznamov v databáze: 1
Strana 1 z 1
Skip to content