Názov: Postup orgánov štátnej správy pri vybraných infekčných a parazitárnych ochoreniach : [The procedure of state administration bodies on selected infectious and parasitic diseases]
Zápis: KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - TAKÁČOVÁ, Jana - MIHOK, Tomáš. Postup orgánov štátnej správy pri vybraných infekčných a parazitárnych ochoreniach : [The procedure of state administration bodies on selected infectious and parasitic diseases] Rec. Anton Pajerský, Anna Ondrejková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-467-7, 180 s.
Rok vydania: 2015
Kategória: ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Autori:KORIM Peter65 %
TAKÁČOVÁ Daniela8 %
NAGYOVÁ Alena13 %
TAKÁČOVÁ Jana8 %
MIHOK Tomáš6 %
Recenzenti: Anton Pajerský, Anna Ondrejková.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-467-7
Rozsah: 180 s.
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
070 -
Jazyk: slovenský
Skip to content