Názov: Vplyv prídavku zeolitu a vápna a ich zmesi na stabilizáciu čistiarenského kalu z komunálnej ČOV : [Effect of the addition of zeolite and lime and their mixtures on the stabilization of sludge from municipal WWTP]
Zápis: SASÁKOVÁ, Naďa - KACHNIČ, Ján - PAVOLOVÁ, Henrieta - ŠUBOVÁ, Eva - HROMADA, Rudolf - VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína. Vplyv prídavku zeolitu a vápna a ich zmesi na stabilizáciu čistiarenského kalu z komunálnej ČOV : [Effect of the addition of zeolite and lime and their mixtures on the stabilization of sludge from municipal WWTP] In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy : 30. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2021. ISBN 978-80-89883-12-7, CD-ROM, s. 76-81.
Rok vydania: 2021
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:SASÁKOVÁ Naďa60 %
KACHNIČ Ján12 %
PAVOLOVÁ Henrieta10 %
ŠUBOVÁ Eva3 %
HROMADA Rudolf5 %
VARGOVÁ Mária5 %
VESZELITS LAKTIČOVÁ Katarína5 %
Autori vydania:HREDZÁK Slavomír, ŽITŇAN Rudolf, HANČUĽÁK Jozef, BRIANČIN Jaroslav
Vydanie: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy
Situation in ecologically loaded regions of Slovakia and Central Europe: The 30th Scientific Symposium with International Participation
30. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou
CD-ROM, S. 76-81
Vydavateľ: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-89883-12-7
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
Skip to content